Paprsek

Aktuality

Sledujte nás aktuálně na facebooku.

.

Aktualizace k 9.9. 2022

.

Není to jednoduché, ale abychom zvládli Paprsek udržet po všech směrech i další školní rok,
jsme nuceni reagovat na současnou situaci.
Děkujeme za pochopení a Vaši podporu.
.

Ceník jednorázových cvičebních hodin od 1.září 2022

 • jednorázové vstupné 120,- Kč, děti do 15ti let 60,-Kč
 • permanentka - 15 lekcí za 1 500 Kč  - nepřenosná a časově omezená na 5 měsíců
 • Otevrene-cvicebni-hodiny-1_2

.


.

Vánoční a novoroční pozdrav z Paprsku

Vážení a milí.

Ať už byl uplynulý rok jakýkoliv, chtěla bych nám všem popřát do toho nového roku

 • více lásky a laskavosti, protože ta je podstatou všeho
 • více pokory, vděčnosti a respektu k životu a všemu živému
 • více porozumění, toho správného pochopení a vhledu do situací, okolností a událostí, které se nám dějí. Abychom tak mohli přestat vidět sebe jako oběti vnějších okolností, ale právě naopak jako ty, co to mohou změnit.
 • více víry v sebe.  Věřme, že to, co cítíme, je správné. Že to je ta cesta, kterou se máme vydat, i když ostatní ji třeba vidí naprosto jinak.
 • více odvahy si jít za tím, co bychom si přáli. Následujme své cíle a přání, ať jsou jakákoliv.
 • hodně spokojenosti a vnitřního = duchovního naplnění, jež znamená se snažit v dnešní hektické době o to, uchovat si duševní zdraví a vnitřní rovnováhu.

za paprskový tým Ivana Veselá

.

Paprskové přáníčko zní jednoduše: Žijme svůj život tak, abychom měli Vánoce každý den. Už jen pouhý úsměv je dar, kterým můžeme začít svůj den. Vždyť toho vlastně potřebujeme docela málo, abychom byli šťastní a spokojení, co myslíte? Mezi nejhodnotnější dary dnešní doby patří vděčnost, pokora, zodpovědnost, vnitřní rovnováha, respekt a umět využít sílu okamžiku a příležitosti. A to je přesně to, co Vám i přejeme do nového roku 2022.

.

Zdraví je schopnost zvládat problémy každodenního života. Pokud má člověk vůli je zvládat, je zdravý. Když mu začne vůle docházet, tak je mu z toho nevolno. A když už je zvládat nemůže, tak je ne - mocný. Proto Vám všem přejeme i kupu vůle a zdraví.

.


.

.

Po telefonní komunikaci s krajskou hygienickou stanicí v Pardubicích dne 22.10. 2021 s ředitelem správního odboru s panem Mgr. Lukášem Kristlem v souladu s respektováním všech podmínek mimořádného prohlášení Ministerstva zdravotnictví s platností od pondělí 22. listopadu

naše nezisková organizace, která je zapsaným spolkem a věnuje se spolkovým aktivitám v neměnných uzavřených skupinách do počtu 20 lidí musí dodržovat k provozování současných aktivit tyto body:

 • zakazuje účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob
 • jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že organizátor těchto aktivit vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastnících se osob (jméno, příjmení) a jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání uvedené aktivity, není-li dále stanoveno jinak

 .

Nic víc.

Tři věci – neměnný kolektiv, v počtu do 20 osob a spolková činnost  tzn. pouze pro členy –  legálně dovolují vstup jak očkovaným či neočkovaným.

 .

A toto se týká všech aktivit pořádaných Paprskem – sportovní kurzy pro dospělé Buď fit, Powerjogy, nedělní jogy, kurzy dětských angličtin, kurzy cvičení rodičů s dětmi, cvičení předškoláčků, páteční cvičení dětí a i otevřených cvičebních hodin ( i ty jsou totiž určeny pouze pro naše členy a splňují dané podmínky ).

 .

Věříme ve Vaši ohleduplnost, vlastní odpovědnost a zdravý rozum.....věříme, že pokud byste se necítili dobře nebo měli své nejbližší nemocné Covidem, zůstanete doma.

Kdybychom do budoucna z nařízení vlády museli v našem přístupu něco měnit, dám vám předem vědět.

.


I když nás naše životní cesta zavedla na Britské ostrovy do Anglie, kde teď převážně žijeme, snažíme se být Vám stále na blízku.

.

Děkujeme naší rodině a celému paprskovému týmu, že pokračují v našich šlépějích a rozšiřují paprsky Vzdělávacího centra Paprsek správným směrem.

 

.

Děkujeme i Vám - našim příznivcům,

kteří nám dáváte smysl pro naši práci

a poslání.

 

.

Těšíme se v Paprsku na viděnou.

S láskou Iva, Pavel a Jonáš Veselí

.


.

Pomáháme pohybem

V sobotu 26. listopadu 2016 se uskutečnila sportovně cvičební dobročinná akce v tělocvičně při ZŠ v Horním Jelení. Děkujeme za účast všem zúčastněným. Společně jsme si připomenuli, jak jsme zumbovali před pěti lety. Vybraná částka 6 572 Kč putuje k Vlastíkovi, který si s námi ve svém vozíčku také zatancoval společně se svoji maminkou. Rádi bychom také poděkovali Základní škole Horní Jelení za bezplatné pronajmutí tělocvičny.

Tato akce byla i takovým naladěním na vánoční čas, který je právě o společném soužití a síle komunity, ať to je rodina či obec, ve které žijeme.

.


.

Pískoviště pro děti

Rádi bychom touto cestou poděkovali našim sponzorům: Pila Horní Jelení – pan Robert Lošťák, Mana- barvy, s.r.o. Pardubice, písek – pan Vit Eliáš a dovození písku – pan Josef Kaplan. Díky kterým jsme mohli zrealizovat pískoviště pro děti, které navštěvují Paprsek.

.