Paprsek

Členství

.

Jsme spolkem - naše programy jsou určené pouze členům vzdělávacího centra Paprsek, z.s.

.

Členem se stanete vyplněním přihlášky a uhrazením členského příspěvku.
Přihláška je k dispozici ve Vzdělávacím centru Paprsek z.s..
.          
Podpisem se zavazujete, že budete dodržovat stanovy a vnitřní předpisy ( provozní řád ) našeho centra. Poslední aktualizace 29.8.2023
..
.
Členský příspěvek:

Dospělí:
  • 100 Kč na rok (od 1.září 2023 do 30.června 2024)
  • 50 Kč na 1/2roku (od 1.února 2024 do 30.června 2024)

.

Děti (do 15 let):
  • 50 Kč na rok (od 1.září 2023 do 30.června 2024)
  • 25 Kč na 1/2roku (od 1.února 2023 do 30.června 2023)

.

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále je „GDPR“ dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, podpisem příhlášky členové souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro níže uvedené účely:

.

Bod 1: se zpracováním osobních údajů

– jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, emailová adresa, datum narození.

.

Bod 2: se zasíláním novinek či informací o kurzech či aktivitách Vzdělávacího centra Paprsek z.s

na emailovou adresu a to až do doby, kdy svůj souhlas zruším.

.

Bod 3: s uveřejňováním fotografií na webových stránkách Vzdělávacího centra Paprsek,

Facebooku,Instagramu, nástěnce na Horním Jelení, Jelenských listech, Rajčeti za účelem propagace centra

a to až do doby, kdy svůj souhlas zruším.

.

Bod 4: s uchováváním osobních údajů za účelem evidence členské základny,

za účelem propagace centra a to až do doby, kdy svůj souhlas zruším.

.

.